Chợ quê ở huyện

Vùng trung du Tiên Phước quê tôi có chợ huyện tọa lạc bên con sông