Thành phố muôn vị

Những ngày này, nếu đi dọc nhiều tuyến đường, khu chợ ở quận Gò Vấp,