Vị đắng

Vị đắng, chẳng mấy ai thích, thậm chí là nỗi sợ và đôi khi là