Trái vải trong ẩm thực ngày hè

Những xe vải chín đỏ rực cả con đường, những người nông dân tất bật