Ốc đá Ninh Bình

Nói đến ốc đá, chắc hẳn nhiều người thấy xa lạ, nhưng với người dân