Vị nhớ Sài thành

Nhắc đến Hà Nội thì có bún chả, nhắc đến Huế thì có bùn bò,

Thân thương hủ tiếu gõ

Buổi tối bạn nhắn tin gọn lỏn: “Hủ tiếu gõ nha!”. Trời mưa lất phất

Tương bần thuở hàn vi

Sắp đầy đủ nguyên liệu cá, chuối, riềng, nghệ và chút thịt ba chỉ vào